Energiatakarékos
környezetkímélő megoldások...
INGATLAN ZÖLDKÁRTYAKAPCSOLATJOGOSULTSÁG

Tervezés

Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni mind engedélyköteles. Az engedélyezés feltétele a megfelelő tervdokumentáció.

A legtöbb önkormányzat légi felvételt készíttet időközönként, majd ennek alapján összehasonlítja a település beépítettségét a nyilvántartásaiban szereplő adatokkal.

Kellemetlen magyarázkodni és utólagosan fennmaradási engedélyt kérni – ami rendszerint, a büntetést is figyelembe véve, nem olcsóbb –, mint időben tervdokumentációt készíttetni és azt engedélyeztetni.

Bizonyos építményméretek felett ajánlott kiviteli tervek készíttetése is.

Elkészítjük a tervdokumentációt a hatályos általános és helyi rendeleteknek megfelelően, és egyeztetjük azt az építési hatósággal.

Igény szerint látványterveket is készítünk.
Segítséget nyújtunk gépészeti rendszerek kialakításában vagy korszerűsítésében, energetikai problémák megoldásában, akár a környezet kialakításában is.