Energiatakarékos
környezetkímélő megoldások...
INGATLAN ZÖLDKÁRTYAPARTNEREK, LINKEKKAPCSOLATJOGOSULTSÁG

Tervellenőrzés

Alkalmazását a 191/2009 korm. rendelet írja elő az 1000 négyzetméter feletti, tömegtartózkodásra alkalmas épületekre stb.

A tervellenőr feladatai

Az építés minősége, a szakszerű kivitelezés biztosítása, valamint az építményekkel szemben támasztott általános követelmények és az egyéb jogszabályokban meghatározott követelmények érvényre juttatása céljából a tervellenőr feladata és felelőssége - jogszabályban előírt esetekben és módon - a műszaki megvalósítási, kiviteli tervdokumentáció (tervdokumentáció-rész) tartalmának műszaki tartalmának szakszerűségének, illetve a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásának szakszerű ellenőrzése [1997. évi LXXVIII. tv. 33. §, 31. §].

Nagy tapasztalattal rendelkező szakemberünk áll rendelkezésére.