Energiatakarékos
környezetkímélő megoldások...
INGATLAN ZÖLDKÁRTYAPARTNEREK, LINKEKKAPCSOLATJOGOSULTSÁG

Felelős műszaki vezetés

Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős műszaki vezető irányítja.
A felelős műszaki vezető alkalmazása, foglalkoztatása a kivitelező feladata.
Amennyiben házilagos kivitelezés történik, az építtető kötelessége foglalkoztatni felelős műszaki vezetőt.
A használatbavételi engedély kiadásához, a hatósági kérelemhez csatolni kell a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot.

A felelős műszaki vezető feladatai közé tartozik az építési napló megnyitása, valamint annak ellenőrzése és lezárása. Feladata továbbá az építési tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok betartása és betartatása, a hatósági engedélyek és tervdokumentáció szerinti kivitelezés, a kitűzés helyességének ellenőrzése, a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, a szükséges vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, az azonnali intézkedéseket igénylő építési-műszaki feladatok meghatározása és irányítása, valamint az építtetővel illetve annak helyszíni képviselőjével (építési műszaki ellenőr), továbbá az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel való együttműködés és az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele.

Nagy tapasztalattal rendelkező szakemberünk áll rendelkezésére.