Energiatakarékos
környezetkímélő megoldások...
INGATLAN ZÖLDKÁRTYAPARTNEREK, LINKEKKAPCSOLATJOGOSULTSÁG

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

részlet a rendeletből

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, amelyben a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására, energiát használnak.