Energiatakarékos
környezetkímélő megoldások...
INGATLAN ZÖLDKÁRTYAPARTNEREK, LINKEKKAPCSOLATJOGOSULTSÁG

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

részlet a rendeletből

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
(2) Az építési és bontási tevékenység során keletkező veszélyes hulladék kezelésére külön jogszabályokban foglaltak az irányadók.
(3) A rendelet 8-11. §-a nem alkalmazandó a kihirdetett veszélyhelyzetet követő romeltakarítás, helyreállítás és újjáépítés esetére.